Místní knihovna v Ploskovicích  

Fotogalerie

Interiér knihovny

Zázemí pro Klub